Nya verktyg för effektiv brottsbekämpning

2022-09-21 Lotta Eriksson

Under en timmes lunch och nätverkande har kontakter knutits och erfarenheter delats de nästan 200 deltagarna emellan. Efter lunch rivstartar programmet igen, nu med Sujata Dasgupta, global chef för prevention av finansiell brottslighet vid Tata Consultancy Services. Hon är flerfaldigt internationell prisbelönt expert.

Hon ger oss en bild av globala utmaningar i förebyggande arbete och hur avancerad teknik kan hjälpa till. Bland utmaningarna nämner hon bland annat den ökade komplexiteten i ekonomiska brott, att det saknas standardiserade processer och arbetsflöden, att den information/data som är av dålig kvalitet och att det finns en brist på kompetens inom bedrägeribekämpning.

När det gäller hur avancerad teknik kan vara till hjälp understryker hon att tekniken kan bidra till verksamhetens värde och affärsnyttan - om den används på rätt sätt och i rätt kontext. Hon nämner RPA, (Robotic process automation) och maskininlärning som exempel på den typ av teknologi som kan bidra till effektivare processer.

Högre effektivitet kan uppnås genom dynamisk biometri som ger starkare autentisering samt AI för bättre detektering och upptäcktsförmåga samt reducering av falska flaggvarningar

För att förbättra samverkan finns intelligenta databaser med information om bedrägerier och ekobrott att nyttja, samt AML-register.

Slutligen tipsar hon om avancerade analyser och annan förbättring med data och en mängd olika verktyg som kan användas utifrån de behov och den verksamhet man verkar i.

Här kommer Sujatas presentation inom kort

Hur tacklas den snabba ökningen av bedrägerier?

Louise Brown, Director på konsultföretaget FCG i teamet för Financial Crime Prevention, ansluter på scenen och ska besvara frågan "Är finansiella institut redo att tackla den snabba ökningen av bedrägerier?"

– Det vi ser nu är att olika typer av finansiell brottslighet går in i varandra, konstaterar hon.

Bedrägeritriangeln; tillfälle - rationalisering - risken att bli upptäckt, går som en röd tråd i alla typer av brottslighet. Vi i Sverige har fortfarande garden nere och är lite godtrogna och vi inom bank och finans verkar i en ganska konservativ bransch, säger hon.

Hon ser många paralleller med hur man arbetar med informationssäkerhet. Det tar lång tid från kartläggning om var det finns sårbarheter till genomförandet. Just nu har vi en kraftig eskalation, det är en 30-procentig ökning av bedrägerier per år, och vi har ett makroekonomiskt klimat.

– Status när det gäller bedrägerisidan är att vi å ena sidan har ökad komplexitet och multikriminalitet men å andra sidan ser att fraud sällan är integrerat i Financial Crime Prevention.

– När det gäller kostnaderna finns ersättningsskyldighet och incitament kontra operativa risker.

Louise Brown vill att kunskaper, information och data från AML integreras och slås ihop med fraudarbetet. Det skulle ge bättre möjligheter för riskbaserat arbete, lättare att samla, dela och analysera data och lättare att kvantifiera kostnader.

Det finns dock ett antal utmaningar; bland annat att man jobbar separat och i silos, att det finns ett begränsat intresse från compliance och att det inte finns regulatorisk krav.

Det här kan bli en kostsam process, det sticker hon inte under stolen med - men; det kan betala sig!

Louise berättar vidare om en undersökning som hennes bolag gjort och beskriver sedan gapet mellan tech och mänsklig faktor.

– Underskatta inte att det tar lång tid att göra förändringar och bygga om IT-flöden, understryker hon.

Framtidens finansiella bolag måste ha beredskap för att vara konkurrenskraftiga, är en slutsats.

Här kommer Louises presentation inom kort

Sujata och Louise avrundar programpunkten med ett kort samtal med Tilde de Paula Eby.