Organiserade it-bedrägerier är västvärldens snabbast växande brottsfenomen

2019-01-14 Milica Milic

Omdefiniera polisens roll vid it-relaterade bedrägeribrott. Det är ett av de förslag som Trygghetskommissionen idag presenterar i sin andra och slutliga rapport.

De it-relaterade bedrägerierna är idag västvärldens snabbast växande brottsfenomen. I takt med att kontantanvändningen i samhället är i kraftigt avtagande och digital teknik i ökad utsträckning möjliggör överföring av stora resurser. Bedrägerierna tränger in i vårt privatliv genom de allt mer uppkopplade hemmen och de tjänster vi är beroende av i vardagen.

─ Internationella bedrägerier är ett område där brottsligheten i kontrast till annan kriminalitet ser ut att öka. Det handlar om brott som påverkar människors livskvalitet. Det är hög tid att samhället med kraft reagerar mot den nya tidens livskvalitetsbrott, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen.