På spaning med Stockholms Handelskammare

2021-10-14 Milica Milic

Carl Bergkvist är näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. Han delar med sig några av spaningar som han och Stockholms Handelskammare gjort för tiden efter pandemin. 

1️⃣ Ekonomin är i snabb återhämtning, men nu synliggörs gamla strukturproblem. Flera branscher vittnar om en betydande brist på kvalificerad arbetskraft, precis som innan pandemin.

2️⃣Vi vill spendera mindre tid på kontoret. Tre dagar i veckan verkar bli den nya standarden inledningsvis. Vi vill inte släppa kontoret helt, för det sociala spelar stor roll för oss.
3️⃣ Mycket kommer bli som förut, men pandemin har i vissa fall agerat som katalysator för förändring. Digitala möten är något nytt, men över tid lär vi komma tillbaka till samma resetal som 2019.

Carl berättade även att det är mycket stark och bred konjunkturuppgång i Stockholm, till ett läge som är mycket bättre än normalt. Konsumtionen drivs av vaccinutrullningen, lägre smittspridning och lättade restriktioner.

Företagen optimistiska i sina rekryteringar och anställningsplaner men de flesta branscherna brottas just nu med brist på personal i synnerhet inom IT- och databranschen samt för kvalificerade företagstjänster.

Här kan du ta del av Carls presentation: 

application/pdf Carl Bergkvist (11,39 MB)