Rekordhöga skulder hos Kronofogden - Vad kan och behöver vi kreditgivare göra för att hantera det ekonomiska läget?

2023-05-10 Milica Milic

Det går knappt en dag utan att vi får höra på nyheterna om höjda priser och höjda räntor. Detta är naturligtvis något som slår hårt mot konsumenterna och inte minst de som har den svagaste ekonomin eller som sitter med höga lån för sin bostad.

Handelskammaren har räknat fram att en genomsnittlig tvåbarnsfamilj som relativt nyligen köpt en vanlig villa kommer att tvingas betala cirka 92 000 kr mer per år under åren 2022 och 2023. I storstadsregionerna är detta belopp förstås ännu högre. Om man till det också lägger ökade priser för mat, el och drivmedel, är det inte svårt att förstå att detta kommer att slå hårt - i den mån det inte redan gjort det - mot konsumenterna. 

Skuldbeloppet hos Kronofogden ökar

Konsekvenserna av detta innebär att det för stora grupper av befolkningen kommer att bli svårare att köpa de varor och tjänster som de är vana att köpa. Men det kan även innebära att många tvingas att skära ned på det mest nödvändiga, såsom livsmedel. Vissa riskerar även att hamna i en situation där de tvingas att göra riktigt svåra val, såsom att välja vilka räkningar de skall betala, vilket i sin tur också riskerar att antalet inkassoärenden och ärenden till Kronofogden kommer att öka.

Antalet betalningsföreläggande till Kronofogden har de senaste 3 åren legat relativt stabilt på 1 till 1.1 miljoner ansökningar per år. Det är förvisso en väldigt hög siffra men inga dramatiska förändringar har skett här de senaste 3 åren. Det man däremot kan notera - vilket är oroväckande - är att skuldbeloppet till Kronofogdemyndigheten ökade från 21.2 miljarder kronor 2021, till 22.8 miljarder 2022 och det finns en påtaglig risk för att denna utveckling kan komma att fortsätta under 2023.

Fler unga får betalningsanmärkningar - lavinökning av obetalda konsumtionslån

Kreditupplysningsföretaget Creditsafe publicerade den 24 april i år en rapport där de beskriver att antalet betalningsanmärkningar “ökar lavinartat bland ungdomar och unga vuxna”. Vi kunde även höra UC uttala sig på TV4:s Ekonominyheter den 2 maj att antalet nya betalningsanmärkningar i mars uppgick till 136.000, vilket är en ökning på 1.6 % mot samma månad föregående år.

Vi kan nog alla konstatera att det ekonomiska läget för konsumenter dramatiskt har förändrats och att allt fler får det svårare och svårare att kunna betala sina räkningar. Det finns även risk för att situationen kommer bli ännu mer utmanande under 2023. Detta innebär naturligtvis också att vi som företagare och kreditgivare måste anpassa oss till den delvis nya och alltmer utmanande ekonomiska situationen. 

Vad är det då vi behöver göra?

 • Kreditbedömningar
  Till en början måste man se över sina kreditbedömningar. Här skulle jag rekommendera att kontakta sitt kreditupplysningsbolag och diskuterar med dem vilka justeringar som behöver göras.
 • Fokusera och analysera “unpaid rates”
  Fokusera på och investera tid i att följa upp och analysera “unpaid rates” och vilka kunder det är som inte betalar eller vilka som eventuellt börjar “släpa” med betalningar. Det kommer att ge er ett bättre beslutsunderlag över vad som behöver göras och även göra att ni kommer bli mer “träffsäkra” i de beslut ni fattar.
 • Påminnelse och inkassorutiner
  Det kan även vara värt att se över sin nuvarande påminnelse och inkassorutin. Det kan finnas skäl för att överväga att skicka obetalda krav snabbare till påminnelse och inkasso. Problemen blir sällan mindre av att man väntar med att vidta åtgärder, tvärtom blir de i stället oftare svårare att finna en lösning på. Här skulle jag också rekommendera att man tar hjälp och diskuterar detta med sitt inkassobolag för att se vad ni kan göra tillsammans. 
 • Anpassa och förbered er kundtjänst
  Sist, men absolut inte minst viktig, är att anpassa och förbereda sin kundtjänst för den nya situationen. Det är mycket troligt att de kommer att ha fler kontakter med kunder som har svårt att betala. Det är därför viktigt att de är bra rustade för att veta hur de skall kunna hjälpa era kunder som hamnat i betalningssvårigheter och att ni har en tydlig policy för hur ni vill att dessa kunder skall hanteras. Detta är ofta mycket väl investerade pengar, inte bara på kort sikt för att hålla nere kreditförluster, utan även på lång sikt, då det finns få saker som är så bra kundvård som att hjälpa en kund ur en besvärlig situation. Detta skapar ett unikt band mellan er och ni kommer förmodligen att ha en mycket trogen kund för en lång tid framöver och därmed också vara väl rustade när bättre ekonomiska tider kommer och allt vänder igen.

Artikeln skriven av Jan Hansson, Vice President Collection på Klarna och kursledare på Credmas utbildningen "Krav Inkasso" som går av stapeln den 22 maj i Posthuset, Stockholm. Här får du möjlighet att träffa Jan och prata om ansvarsfull kreditgivning i en osäker ekonomisk tid och höra mer om hur fick Klarna fler att betala i tid. Missa inte det!