Samarbetet mot penningtvätt permanenteras

2021-02-24 Milica Milic

Polismyndigheten i samarbetet med de fem största bankerna har under det senaste året bedrivit ett lyckosamt pilotprojekt kallat SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force). Det som varit en pilotverksamhet övergår nu till att bli en ordinarie del av arbetet i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.

 

Under pilottiden har de anslutna bankerna – Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank – på regelbunden basis och gemensamt träffat polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen (Noa) för att dela information. Även Svenska Bankföreningen har deltagit i samarbetet.

Ökar polisens förmåga att motverka grovt våld

– Pengar är ofta drivkraften bakom organiserad brottslighet och kriminella ägnar sig åt penningtvätt för att dölja brottsvinster. Bankernas samarbete med polisen har gett oss mer information, vilket ökar vår förmåga att motverka grovt våld i form av skjutningar och sprängningar eftersom vi kan störa och försvåra för aktörer som står bakom allvarliga våldsuppgörelser, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Målsättningen med det fortsatta arbetet inom SAMLIT är att arbeta fram ett mer formellt ramverk för samarbete och styrning. SAMLIT kommer även att arbeta för lag- och regelverksförändringar för att möjliggöra informationsdelning och för att fler aktörer ska ansluta sig till samarbetet.

Bedrägerier och informationssäkerhet viktiga frågor för Bankföreningen

- Bankföreningen är starkt engagerade i den här frågan. Varken Polisen eller bankerna kan ensamma hantera problemen och därför är samverkan mellan olika samhällsaktörer avgörande för framgång. Vi vill stärka och formalisera bedrägerisamarbetet, gärna på liknande sätt som nu håller på att byggas upp för att motverka penningtvätt genom samarbetsorganisationen SAMLIT. För banker är det viktigt med ett fungerande informationsutbyte och samarbete mellan såväl banker och polis som bankerna sinsemellan, om tillvägagångssätt, målvaktskonton och så vidare, säger Peter Göransson, ansvarig för området operativa risker och säkerhet på Bankföreningen.

Läs mer:

swedishbankers.se

Polisen.se

AML i praktiken – effektiva åtgärder mot penningtvätt