Samverkan som ger effekt

2021-09-23 Lotta Eriksson

Samverkan är alltid efterfrågad - nu blir det ett konkret exempel på det! Linda H Staaf från Polisen är på scenen och Martin Johansson från SEB är med på länk för att beskriva denna unika samverkan mellan polisen och de fem största bankerna, SAMLIT.

- Bakgrunden är att vi har problem med allvarlig synlig brottslighet men det finns också välfärdsbrottslighet, miljöbrottslighet, cyberbrottslighet och annat som inte syns lika mycket men som är allvarliga och de ekonomiska incitamenten höga, beskriver Linda H Staaf.

SAMLIT, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force, ett samarbete som innebär att Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Bankföreningen regelbundet träffar polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen, Noa, för att dela information. Grunden är penningtvättslagen, där Finanspolisen har möjlighet att ställa frågor till bankerna och att bankerna kan hämta in information och lämna vidare.

- Vi inom polisen är traditionellt mer vana vid att gå mot narkotikabrottsligheten men vi vet nu att vi måste komma åt den bakomliggande kriminaliteten, som penningtvätt, säger Linda H Staaf.

Martin Johansson förklarar att penningtvätt är oerhört svårt att hitta men genom samarbetet där de får en bakgrundsbeskrivning har bankerna lättare att titta mer fokuserat - och då blir det lättare att göra kartläggningar internt för att hitta större brottssyndikat.

- På det är sättet har vi mycket större möjlighet att rikta insatserna och få en positiv utveckling, summerar han.

Bankerna har de ekonomiska musklerna och polisen är proffsiga på underrättelser - samarbetet som var en försöksverksamhet har nu permanentats och ger effekt, berättar Linda H Staaf och Martin Johansson och beskriver såväl framgångsfaktorer som möjliga förbättrings- och utvecklingsförslag.

- Vi har fått enorma insikter och mer utväxling på de pengar som investeras, avrundar Martin Johansson.

#financialfraudforum