Svågerpolitik - den vanligaste korruptionsformen enligt svenska företag

2020-01-14 Milica Milic

Få svenska företag anser att korruption utgör ett problem men nästan tre av tio tror att de förlorat en upphandling på grund av korruption. Det framgår av den senaste EU-barometern som undersökt företags attityd mot och upplevelser av korruption, enligt Institutet Mot Mutor (IMM).

 

– Offentlig upphandling är ett område där korruptionsriskerna anses särskilt stora, mot bakgrund av de nära kontakterna mellan offentlig sektor och hur attraktivt ett upphandlat kontrakt är att vinna. Det är dock centralt att den offentliga upphandlingen sker utan inslag av korruption – eller misstankar om korruption som slår mot förtroendet för hela den offentliga upphandlingen. Att så många svenska företag upplever att de förlorat anbud på grund av korruption belyser vikten av ett aktivt antikorruptionsarbete inom offentlig upphandling, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM).

Sverige sticker ut i två avseenden

45 % av de svenska respondenterna anser att erbjudanden om gåvor eller resor i utbyte mot en tjänst är bland den vanligaste korruptionsformen, jämfört med EU-snittet på 27%.

Hälften av de svenska företagen uppger även att svågerpolitik och nepotism är vanligt i affärer, jämfört med EU-snittet på 45 %.

– Den svenska korruptionsproblematiken är ofta ”vardagsnära” och grundar sig i olika former av relationer. Generellt krävs mer medvetenhet om vilka former korruption kan anta och vikten av det förebyggande arbetet mot korruption kan inte nog understrykas, säger Natali Engstam Phalén.

Du kan läsa EU Barometer 2019 i sin helhet här.

Du kan läsa det svenska resultatet här.