Sverige, världen och ekonomin

2019-10-03 Lotta Eriksson

Kreditföreningens Höstkonferens är i gång och hundratalet deltagare välkomnas av konferensens moderator, Kattis Ahlström och Kreditföreningens ordförande Gabriella Göransson. Därefter målar Nordeas chefsekonom en ganska dyster bild över konjunkturen.

– Det här är en bransch där det händer mycket hela tiden, bedrägerier pratas det mycket om och andra delar är automatisering och digitalisering och så förstås compliancefrågor som vi alla behöver jobba med, konstaterar Gabriella.

Hon berättar också att Kreditföreningen har en ny och modern hemsida.

 

Sedan är det dags för Annika Winsth chefsekonom från Nordea att kliva upp på scenen. Hon uppmanar alla i kreditbranschen är att arbeta med hållbarhet. 

– Varför vill vi ha tillväxt? undrar hon retoriskt.

- Vi måste ha tillväxt för att orka tänka grönt och rätt. Vi pratar mycket om klimatet men om man inte klarar social och ekonomisk hållbarhet har man ett problem, fortsätter hon.

– Man måste investera och hitta de smarta lösningarna, konstaterar hon och lyfter fram SSAB som gott exempel. De är ett "smutsigt" men ändå ett bra bolag vars vision är att arbeta med att ta stål utan att förorena världen. Kina och Indien däremot är "smutsiga" länder.

- Det behövs ordning och reda i den offentliga ekonomin, privatekonomin och företagsekonomin och vi behöver kunna hantera tekniksprånget, understryker hon.

Därefter glider Annika Winsth in på konjunkturen och benämner nuläget som "orostider" och säger att vi lever i en "totalt tiltad tillvaro".

De oroliga tiderna slår förstås mot konjunkturen, så hon visar en tydlig bild över inköpsindex i industrin.

– Mycket hänger nu på Centralbanken. Centralbanken påverkar den korta räntan men styr i princip hela räntekurvan eftersom man har stimulerat så mycket. Då blir det inte lika djup lågkonjunktur men det går snabbt över.

– Ni ska inse att vi kommer ha låga räntor över mycket lång tid. Räntor ner - börsen upp, fastigheterna och marknaden upp. Det är trevligt för de som har men inte för de som inte har exempelvis bostäder. Då ökar klyftorna. Det blir inte långsiktigt och bra.

Sverige i princip redan i lågkonjunktur

Annika Winsth påpekar vidare att räntemarknaden inte fungerar när man har tryckt ner räntorna så mycket. Den är proportionell och till för att sätta olika pris. Hon gav några olika exempel på hur det fungerar i olika länder och menar att svensk ekonomi i princip är i långkonjunktur nu.

Hur djup blir avmattningen blir det följdfrågan - Annika tror att Centralbankerna kommer att sänka räntorna. Det finns därför en risk för fallande BNP kommande kvartal.

– Alla indikatorer pekar åt fel håll, det är svårt att hålla med om att svensk ekonomi och arbetsmarknad är stark. Riksbanken och regeringen säger just det, att det går bra för Sverige men så är det inte, poängterar hon.

– Det betyder inte att ni kommer förlora jobben men vad händer med dem som inte har jobb?

"Riksbanken borde vara mer ödmjuk"

Enligt Annika Winsth är arbetslösheten i dag över sju procent och det kan inte väntas några större löneökningar i lågkonjunkturen. Hon är kritisk mot hur Riksbanken har agerat. Hon tycker att de har fört en extrem politik när det har gått bra men aviserar att förtroendet nu börjar vika. Det är svårt att styra inflationen och hur långt ska man gå?

– Min poäng är att det betyder att vi måste vara lite ödmjuka, understryker hon.

Hon belyser också situationen med bostadspriserna.

– Jag brukar säga tack gode gud att vi har makrotillsynen. Jag gillar dem inte i grunden men alternativet är värre just nu, säger hon.

Annika menar också att kommunerna står inför en stor utmaning och måste prioriteras och stöttas på ett klokt sätt.

– Slutsatsen är - jag är ledsen - det finns geopolitiska risker, ta höjd för dem,  och konjunkturen är på väg att mattas av. I Sverige är vi redan där och när Riksbanken och regeringen säger att det går bra för Sverige så stämmer det inte, vi har för låga räntor och för billiga bostadspriser, summerar Annika Winsth.