Tystnadskulturen i Sverige

2019-10-03 Lotta Eriksson

Brottsförebyggande rådet kom för ett dagar sedan ut med rapporten Tystnadskultur - En studie om tystnad mot rättsväsendet (2019:10) och utredaren Johanna Skinnari finns på plats för att berätta om rapporten.

Brå har på uppdrag av regeringen studerat fenomenet tystnadskulturer och övergrepp i rättssak och hur dessa kan motverkas. Uppdraget har inriktats mot fem fokusområden:

  • brott inom en hederskontext
  • relationsvåld
  • kriminella nätverk
  • brott i socialt utsatta områden samt
  • brott mot och inom organisationer.

– Det kan finnas många anledningar till att det råder en tystnadskultur på många håll. I en tystnadskultur finns det många olika skäl till att inte prata med polisen om brott man utsatts för eller bevittnat.

– De starkaste mekanismerna för tystnad är skam och skuld, rädsla för repressalier samt bilden av att polisen ändå inte kan göra något, berättar hon bland annat.

– Visselblåsarsystem är något som behövs när det inte fungerar internt. Många har försökt slå larm hos sin arbetsgivare men väljer att byta jobb i stället för att jobba i motvind och kanske använda ett externt visselblåsarsystem säger hon och kommer med ett par rekommendationer:

– Ta de larmrapporter ni hör på allvar och skilj på person och brott.

– Prata om det här. Om alla kreditbolag ställer sig upp och säger att de utsätts för brott ibland är det ju inte någon större sak och ha bra rapporteringssystem!

Läs och ladda ner rapporten här!