Uppdaterade årsredovisningar hos Bolagsverket

2018-03-21 Lotta Eriksson

2017 årsbokslut är avslutade och inom kort kommer du kunna ta del av dessa hos Bolagsverket. Ibland får man uppgiften att ”tycka till” om ett bolags årsredovisning - och du har bara 15 minuter på dig! Kan Martin Krügers tio i topp då hjälpa? Martin är en av CREDMA:s mest uppskattade föreläsare som håller kursen ”Att läsa och förstå bokslut”.
 

Martin_Kruger

Kundansvariga och kredithandläggare får allt oftare kort tid på sig att bilda sig en snabb uppfattning av kundföretaget.

Därför har Martin tagit fram tio i topp som kan hjälpa dig att göra en snabb analys av årsredovisningen på bara 15 minuter och utan ens en miniräknare.
 
 
1.  Läs förvaltningsberättelsen
Här får du information om några väsentliga händelser påverkat verksamheten under året som du bör känna till.
 
2.  Läs VD har ordet
Ibland skriver VD om verksamheten. Läs det med lätt kritisk blick. Ofta används bred pensel i positiva andetag.
 
3.  Hur har resultatet skapats?
Gå till resultaträkningen och peka ut var resultatet har skapats. Observera att Årets resultat kan vara positivt medan det viktiga Rörelseresultatet kan vara negativt.
 
4.  Jämför mot föregående år
Har resultatet skapats på samma sätta sätt förra året?
 
5.  Analysera större avvikelser
Se om du kan hitta några större avvikelser. Är det intäkterna som ökat? Är det någon speciell kostnad som avviker mot föregående år? Vad kan det bero på?
 
6.  Beräkna kassalikviditet
Kommer bolaget att klara sina betalningar den närmaste tiden? Kassalikviditeten är viktig. Se på trender! Har den förbättrats mot föregående år?
 
7.  Beräkna rörelsemarginal
Är företaget bra på att bedriva sin rörelse? Beräkna rörelsemarginalen för båda åren. Jämför. Se trender. Ökad försäljning kan medföra sänkt rörelsemarginal givetvis. Låt dig inte luras!
 
8.  Beräkna soliditet
Även betalningsförmågan på längre sikt är viktig. Har det skett någon stor förändring mot föregående år?
 
9.  Läs noter. Leta efter principändringar
Leta snabbt reda på redovisningsprinciper, har de gjort avskrivningar, förändring i hur immateriella anläggningstillgångar skrivs av? En förändrad princip kan förbättra ett resultat avsevärt.
 
10. Läs revisionsberättelsen
Läs HELA revisionsberättelsen, det kursiva sättet att high lighta avvikelser har tagits bort.
 
Hoppas att du får hjälp av Martins tio i topplista när du skall göra en snabb analys av en årsredovisning!

För dig som vill få mer tips och råd finns några platser kvar på nästa kurstillfälle. Läs mer om kursen och anmäl dig här!