Utökade resurser till Skatteverket, KFM och EBM

2019-09-05 Milica Milic

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson förslag till åtgärder för att bekämpa välfärdsbrott och fusk. Ett antal myndigheter föreslås få utökade resurser som ett led i satsningen.

Skatteverkets ökade resurser ska gå till att upptäcka, utreda och åtgärda fler fel i folkbokföringen eftersom en korrekt folkbokföring bidrar till korrekta beslut. Ekobrottsmyndigheten ska öka förmågan att utreda och lagföra välfärdsbrott och Kronofogdemyndighetens tillskott ska stärka myndighetens samverkan med andra myndigheter vid till exempel beslut om bidrag och utmätning av skulder.

Elektronisk betalning krävs vid rut- och rot-arbeten

För att få ta del av rut- och rotavdrag avser regeringen föreslå krav på elektronisk betalning för arbetet. Att betalning har skett är en förutsättning för att Skatteverket ska betala ut rut- och rotavdrag för utförda tjänster.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige

Regeringen vill införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir därigenom vem den utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen. Undantag bör göras för vissa koncerninterna situationer.

Utredning ska minska fel i folkbokföringen

För att minska förekomsten av felaktiga uppgifter i folkbokföringen, som ofta utnyttjas av personer som begår välfärdsbrott och andra typer av bedrägerier, har regeringen idag beslutat om kommittédirektiv till en ny utredning. Utredningen ska fokusera på åtgärder för att minska förekomsten av oriktiga uppgifter i folkbokföringen för att på så sätt stärka systemets funktion. Utredningen ska även lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer för att öka numrens användbarhet.