Bokslut – kurs

Bokslutsanalys i enskild firma

– enskild näringsverksamhet och dess spelregler

Efter utbildningen är målet att deltagaren ska kunna läsa, analysera och förstå innehållet i årsbokslut och deklaration bättre. Det gör att man kan göra mer exakta bedömningar av hur företaget mår och dess överlevnadsförmåga. 

Kontroll över företagets ekonomi och privatekonomin

Den stora skillnaden och svårigheten vad gäller räkenskaperna för enskild firma handlar om att skilja på det privata och näringsverksamheten. Frågor som kommer upp är ofta: Vilken lön kan tas ut ur firman? Vilka konsekvenser kan negativt eget kapital få? Hur beräknas den latenta skatteskulden?

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • Enskilda firmas årsbokslut med resultat och balansräkning
  • Hur skiljer man på det privata och näringsverksamheten?
  • Negativt eller positivt eget kapital – vilka konsekvenser kan det få?
  • Fallgropar och svårigheter vid bedömning av enskild näringsverksamhet
  • Hur beräknas det beskattade egna kapitalet?
  • Skatter och avgifter för enskild firma

Två dagar med analys och fördjupning

Utbildningen Bokslutsanalys i enskild firma ger en bred och djup kunskap kring allt som bokslut i enskild firma innebär. Kursen är uppdelad i två dagar, första dagen börjar vi med en introduktion till hur näringsverksamhet i enskild verksamhet går till. Vi analyserar resultaträkningen och balansräkningen samt går igenom hur bruttolön, nettolön och uttag hanteras i verksamheten. Vi tar upp skillnaden mellan enskild firma och aktiebolag, vilken lön en enskild näringsidkare kan ta ut samt analyserar praktikfall av hur stabil en firma är och hur det går för den.

Dag två gör vi en fördjupad analys med hjälp av deklarationen. Vi kompletterar analysen från dag ett och gör beräkningar av den latenta skatteskulden och den enskilde företagarens möjlighet att ombilda företaget till ett aktiebolag. Vi går igenom vilka konsekvenser negativt och positivt eget kapital kan få, hur man hanterar förmåner, inkomstfördelning, obeskattade reserver, pensioner, moms och skatter, samt tar upp fallgropar och svårigheter vid bedömningar av enskild näringsverksamhet.

En del av utbildningen kommer att fokusera på bokslut för enskild firma med inriktning på skog och lantbruk. Vi kommer att ta upp specialregler kring deklaration och beskattning samt belysa viktiga delar i analysen inför kreditgivning för enskilda firmor inom skog och lantbruk.

Deltagare

Kursen vänder sig främst till kredithandläggare, säljare och kundansvariga i bank. Detta är en grundkurs och kräver inte att du har gått någon av Credmas utbildningar innan, däremot krävs viss förståelse för bokslut och ekonomiska verktyg.

Kursledare - Bokslutsanalys i enskild firma

Utbildningen leds av Owe Marstorp och Markus Forsbäck. 

Owe Marstorp är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Har bred erfarenhet från flera branscher där han arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen.

Markus Forsbäck är utbildad jägmästare med företagsekonomisk inriktning. Han har erfarenhet från skogsindustrin med virkeshandel och produktion på sågverk. De senaste 10 åren har han arbetat med kreditgivning inom banksektorn med fokus på jord och skog där han också hållit många utbildningar inom ämnet, samtidigt som han driver eget jord- och skogsbruk i Halland och Södermanland.