Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Konkurs och obestånd

– rädda mer och förlora mindre!

När du erhåller varningssignaler om att ett kundföretag är på väg in i en ekonomisk kris kräver ditt agerande kunskap. Snabbt och rätt agerande kommer att vara avgörande för att undvika stora och kanske onödiga kreditförluster.

Konkurs- och obeståndshantering

Genom denna kurs får du kunskaper om bland annat:

  • agera i rätt tid på rätt sätt
  • vissa fordringsägare har fått bättre förmånsrätt och vissa ingen förmånsrätt – vad gör du?
  • lärorika autentiska konkurser och rekonstruktioner
  • rättsfall med gynnsamt utfall för fordringsägare
  • nyheter inom området

Kursen ingår i Sverige mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.

Innehåll

Nyheter och vad som är på gång inom obeståndsområdet

Åtgärder vid befarat obestånd

Förmånsrättens betydelse

Företagsrekonstruktion – det praktiska förloppet

Konkursförfarandet – det praktiska förloppet

Hur och när bör du agera vid konkurs?

Riskerna vid återvinning

Kvittningsmöjligheterna

Kreditförluster på grund av ekonomisk brottslighet – vad kan du göra?

Så kan du få VD, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvarig för bolagets förpliktelser

Rättsfall med gynnsamt utfall för fordringsägare

Praktikfall, bl.a. genomgång av lärorika, autentiska konkurser och rekonstruktioner

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter utbildningen ha förbättrat sitt företags/sin banks möjligheter att erhålla betalning för hela eller delar av fordringarna i samband med att en kund hamnar i ekonomisk kris, likvideras, rekonstrueras eller försätts i konkurs. Här ges även en överblick över möjligheterna att få vd, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvariga genom s.k. ansvarsgenombrott.

Deltagare

Kreditansvariga, kredithandläggare, controllers, ekonomiansvariga samt kundansvariga i bank och finansbolag.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@credma.se

Utbildningsledare

STOCKHOLM

Bo Söder

Bo Söder är advokat och partner på advokatfirman Fylgia. Han har sedan början av 90-talet i huvudsak arbetat med obeståndsjuridik och förordnas löpande som konkursförvaltare. Härutöver arbetar han med allmän affärsjuridik och tvistelösning.

Thomas Wiberg

Thomas Wiberg är advokat verksam inom bl a affärsjuridik på byrån Cross Advokater. Thomas har en bakgrund inom bl a Handelsbanken och Yggdrasilkoncernen, är ledamot i Sveriges Advokatsamfund och undervisar även på Stockholms Universitet.