Kreditbedömning och kredituppföljning

Kreditbedömning och kredituppföljning

– framtidens kreditgivning

Efter utbildningen kan du som deltagare förstå vilken metod som är den mest användbara och effektiva för kreditbedömningar i den aktuella situationen. Du ska kunna beräkna risker och öka sannolikheten för att förutse konkurser. 

Snabbare och säkrare kreditbedömningar

Genom kursen kommer du kunna identifiera möjligheter, fatta snabba beslut, ha riskkontroll och stärka kassaflödet. Du blir snabbare och säkrare i din affärs- och riskanalys och ser längre än kreditupplysningen. På så sätt blir du skickligare på att förutse risk men också potentialen till lönsamma affärer. Vi går igenom vilka nyckeltal som avslöjar likviditets-, lönsamhets- och finansiell risk, samt hur du arbetar effektivt i hela kreditflödet med kundanskaffning, kreditanalys, kreditbeslut- och förvaltningsprocessen.

Genom kursen får du lära dig:

  • Kreditgivningens alla delar och aktuella utmaningar
  • Utveckla din kompetens inom affärsanalys och riskanalys
  • Vad som väger tyngst – kassaflödet eller styrelsen?
  • Analysera resultat- och balansräkningen
  • Att bedöma "svårbedömda" företag, t.ex. nya/unga företag
  • Bedrägerier, konkurser – hur stor är risken att drabbas?

Deltagare

Kursen riktar sig till kreditansvariga, kredithandläggare, ekonomiansvariga och kundansvariga i bank.

Utbildningsledare – Kreditbedömning och kredituppföljning

Utbildningen leds av Håkan Dorm, Anders Björkenheim och Milica Milic.

Håkan Dorm är expert inom bank, med inriktning på finansiering, rekonstruktioner och obestånd. Håkan sitter i flera styrelser och agerar rådgivare avseende krediter och problemkrediter.

Anders Björkenheim är en av Sveriges främsta specialister på fraud prevention. Han kommer att dela med sig av erfarenheter, verktyg och arbetssätt för att du ska upptäcka och förhindra kreditbedrägerier samt undanröja osäkerhet och därmed våga satsa på fler kunder.

Milica Milic har lång erfarenhet av kreditgivning till privatpersoner och företag inom bank och finansbolag. De senaste åren har Milica jobbat som kreditchef och med utbildning inom kreditinformation.

Del i Diplomerad Credit Controller

Kursen Kreditbedömning och kredituppföljning är en del i Sveriges mest eftertraktade examen i kredithantering – Diplomerad Credit Controller. Utbildningen Credit Controller ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär också att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom området kredithantering.