Bedrägerier mot organisation och person

– en digital kurs om bedrägeriprevention

  • Bolag som det nya brottsverktyget
  • Domänen – vad döljer sig bakom?
  • Förebygg, identifiera och hantera bedrägerier

Förebygg, identifiera och hantera bedrägerier

Under den här kursen får du fördjupad kunskap om ekobrottslighet i stort men också praktiska verktyg och metoder som gör att du har en bättre chans att förebygga, förhindra, identifiera och hantera internetrelaterade bedrägerier nu direkt.

Utbildningen är helt digital och du genomför den alltså när du vill, i vilken takt du vill, från vilken plats och skärm (dator, surfplatta eller mobil) du vill. Du kan också gå tillbaka och upprepa materialet valfritt antal gånger under en 12-månadersperiod.

Huvudkursledare och medförfattare till kursen är Anders Björkenheim, expert på bedrägeriprevention. Anders tillhör Sveriges mest respekterade röster inom bedrägerier och syns ofta som expertkommentator i media. Han fick 2018 Kreditpriset för sitt uppmärksammade arbete med att synliggöra och motarbeta bedrägerier mot svenska företag.

Utbilda dig i bedrägeriprevention för att ligga steget före

I den här kursen får du lära dig att snabbt kartlägga människor och företag omkring dig. Vi går igenom digitala spår, företrädare, målvakter och utländska hot och bjuder på värdefull kunskap direkt från företrädare från Polisen och Internetstiftelsen. Allt för att du ska ha möjlighet att ligga steget före bedragarna.