Bokslutsanalys i enskild firma - digital utbildning

Bokslutsanalys i enskild firma - digital utbildning

  • Lär dig analysera en enskild näringsverksamhets finansiella ställning
  • En digital utbildning där du studerar när du vill, i din egen takt
  • Ta del av föreläsningar, modeller och praktikfall

Välkommen till "Bokslutsanalys i enskild firma", en digital utbildning där du studerar i din egen takt, när och på vilken plats du vill.

Du lär dig genom att ta del av föreläsningar, modeller samt praktikfall. Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att självständigt kunna göra en analys av bokslutet i en enskild firma.

Att analysera ett bokslut i en enskild firma skiljer sig på många punkter från att analysera ett aktiebolags bokslut. Främst handlar det om att kunna skilja privatekonomin från näringsverksamheten. Vanliga frågeställningar handlar om vilken lön som kan tas ut ur firman, vilka konsekvenser ett negativt eget kapital kan få samt hur en eventuell latent skatteskuld beräknas.

Utbildningen leds av Owe Marstorp, specialist på företagsanalys, som på ett pedagogiskt och tydligt sätt guidar dig genom de olika delarna i en enskild firmas bokslut.