2226 - Företags- och kassaflödesanalys - digital utbildning

Företags- och kassaflödesanalys - digital utbildning

  • Lär dig analysera ett företags finansiella ställning
  • En digital utbildning där du studerar när du vill, i din egen takt
  • Ta del av föreläsningar, modeller, exempel och övningar

Välkommen till "Företags- och kassaflödesanalys", en digital utbildning där du studerar i din egen takt, när och på vilken plats du vill.

Du lär dig genom att ta del av föreläsningar, modeller, exempel samt övningar. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att kunna analysera ett företags finansiella ställningoch kassaflöde.

Utbildningen har som mål att du självständigt ska kunna genomföra en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt genom att ställa de rätta och relevanta frågorna – och kunna tolka svaren. Den leds av Vincent Blomberg, specialist på företagsanalys och en inspirerande föreläsare som guidar dig genom utbildningens olika moment.