Bokslutsanalys i enskild firma

Bokslutsanalys i enskild firma

– gör det komplicerade lite enklare

Att läsa och förstå räkenskaperna för en enskild firma är inte lätt. Det gäller bland annat att kunna skilja på det privata och själva näringsverksamheten. Vilken lön kan tas ut ur firman? Vilka konsekvenser kan negativt eget kapital få? Hur beräknas den latenta skatteskulden? Utbildningen är uppdelad i två delar som tillsammans skapar både bredd och djup inom området bokslutsanalys enskild firma. 

Del 1 är en introduktion till näringsverksamheten enskild firma. Vi analyserar resultaträkning och balansräkning samt går igenom hur bruttolön, nettolön och uttag hanteras i rörelsen. 

Del 2 är en fördjupande analys med hjälp av deklarationen. Här kompletterar vi analysen från del 1 med beräkning av den latenta skatteskulden och den enskilda företagarens möjligheter att ombilda till aktiebolag. 

Gå Del 1 och/eller Del 2 i Bokslutsanalys av enskild firma. Kontakta oss på kurs@credma.se så berättar vi mer.

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • Enskild firmas årsbokslut med resultat- och balansräkning
  • Hur skilja på det privata och näringsverksamheten?
  • Negativt eller positivt eget kapital - vilka konsekvenser kan det få?
  • Vilken lön kan enskild näringsidkare ta ut i sin näringsverksamhet?
  • Fallgropar och svårigheter vid bedömning av enskild näringsverksamhet
  • Hur beräknas det beskattade egna kapitalet?