Hållbart kassaflöde

Hållbart kassaflöde

– externa trender och drivkrafter

De flesta företag kan åstadkomma en radikalt förbättrad likviditet och riskkontroll genom en översyn och genomgång av alla betalningsflöden. Kursen utgår från det moderna företaget som integrerar hållbarhet för att sänka risken. Vad innebär den nya regleringen från EU och hur tar du hänsyn till företagets hållbarhetsarbete i din kreditgivning?

Genom denna tvådagarskurs får du lära dig:

  • Cash Management och relaterade begrepp
  • Hur kassaflödet påverkar bolagets resultat och utveckling
  • Hur du effektiviserar betalningsflödena
  • Hur du utformar relevant rapportering för bästa uppföljning av verksamheten
  • Vad det innebär att integrera hållbarhet i verksamheten och hur det får konsekvenser på kassaflödet
  • Vad ett hållbart kassaflöde innebär