Kreditbedömning och kredituppföljning

Kreditbedömning och kredituppföljning

– snabbare och säkrare kreditbedömningar

Efter utbildningen blir du snabbare och säkrare i din affärs- och riskanalys. Du kommer kunna identifiera fler tidiga varningssignaler och fatta snabba beslut. På så sätt blir du skickligare på att förutse risk men också potentialen till lönsamma affärer.

Vi går igenom vilka nyckeltal som avslöjar likviditets-, lönsamhets- och finansiell risk, samt hur du arbetar effektivt i hela kreditflödet med kundanskaffning, kreditanalys, kreditbeslut- och kredituppföljning.

Genom kursen får du lära dig:

  • Utveckla din kompetens inom affärsanalys och riskanalys
  • Snabbanalys av resultat- och balansräkningen
  • Att bedöma "svårbedömda" företag, t.ex. nya/unga företag
  • Bankens arbete med förhöjd kreditrisk och obestånd
  • Tidiga varningssignaler – åtgärder
  • Bedrägerier, konkurser – hur stor är risken att drabbas?

Deltagare

Kursen riktar sig till kreditansvariga, kredithandläggare, ekonomiansvariga och kundansvariga i bank.

Utbildningsledare – Kreditbedömning och kredituppföljning

Utbildningen leds av Håkan Dorm, Anders Björkenheim och Milica Milic.

Anders Björkenheim är en av Sveriges främsta specialister på fraud prevention. Han kommer att dela med sig av erfarenheter, verktyg och arbetssätt för att du ska upptäcka och förhindra kreditbedrägerier samt undanröja osäkerhet och därmed våga satsa på fler kunder.

Milica Milic har lång erfarenhet av kreditgivning till privatpersoner och företag inom bank och finansbolag. De senaste åren har Milica jobbat som kreditchef och med utbildning inom kreditinformation.

Del i Diplomerad Credit Controller

Kursen Kreditbedömning och kredituppföljning är en del i Sveriges mest eftertraktade examen i kredithantering – Diplomerad Credit Controller. Utbildningen Credit Controller ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär också att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom området kredithantering.