Anders Björkenheims topp tio för att undvika kreditbedrägerier

2020-12-17 Milica Milic

När vi nu räknar ner mot det nya året 2021 så ser tyvärr många företag tillbaka på ett verksamhetsår där bedrägerier tagit en oproportionerligt stor del av vinsten. Mycket av detta skulle ha kunnat undvikas med hjälp av några enkla kontroller enligt Anders Björkenheim, fristående expert och föreläsare på Credma och Företagsuniversitetet.

Här kommer därför en snabb checklista från Anders Björkenheim med syfte att hjälpa er hålla nere förlusterna under 2021. 

  1. Finns styrelse och verksamhet i samma ort/region? Finns det en rimlig förklaring till geografisk dissonans på styrelsens bokföringsadress och verksamhetsort? Det kan vara svårt att driva ett bolag i Malmö från Gällivare.
  2. Hur många mobilabonnemang/mobiltelefoner finns registrerat i relation till antalet anställda? Det är en varningssignal om alla mobilerna på ett företag anges gå till en och samma person alternativt inte till någon person alls. På https://www.merinfo.se/foretag kan du ta reda på den informationen.
  3. Besitter företaget några fordon? Är fordonstypen adekvat för verksamheten? Har de tagit ut flera nya fordon senaste tiden och från olika finans- eller kreditbolag?
  4. En konkurs i en persons bolagshistorik är naturligtvis inte bra men får oproportionerligt stor viktning i en kreditbedömning. Leta istället efter de som kliver ur styrelsen innan konkurs eller använder sig av målvakter, det är där ni har era framtida kreditförluster/bedrägerier/problemkunder. Ett företags framtida betalningsförmåga står nämligen nästan alltid att utläsa i dess historik, adresser, personer och ombud. Akta er speciellt för bolag som kommer från aktörer som säger sig syssla med snabbavveckling, detta oavsett hur stora och fina de ser ut vid en första anblick. 
  5. Bevilja aldrig en kredit på en omsättning som genererades med en annan styrelse eller verksamhet. Var speciellt noga med att kolla om bolaget tidigare var ett värdepappersföretag eller förvaltade fastigheter när det påstods omsätta XX miljoner. 
  6. Elektroniskt inlämnade årsredovisningar kan vara lika förfalskade eller felaktiga precis som manuellt inlämnade. Det är en av erfarenheterna som jag tar med mig från 2020. Tyvärr är det inte några kontrollfunktioner hos Bolagsverket ännu. Många som hittills förfalskat med elektroniskt inlämnade årsredovisningar har varit väldigt snabba på att börja använda kreditvärdigheten.
  7. Kontrollera alltid inlämningsdatum på årsredovisningen och jämför det med räkenskapsårets utgång. Att bolag med förkortat räkenskapsår ska kontrolleras extra är väl så självklart att det inte ens förtjänar en egen punkt?  
  8. SNI-kod ska stämma överens med faktiskt verksamhet, det är basalt men många bedragare glömmer att ändra detta. 
  9. När registrerades företagets domän? Nyligen! Är det ens rätt företag som du har kontakt med eller en digital klon av ett kreditvärdigt företag? Även om innehavaren av domänen är dold kan man alltid se när en domän registrerades.  
  10. Vem för bolagets talan? Är det firmatecknare eller någon annan? Hur ser det ut när du kollar på personerna i bolagen, har även de tagit ut bilar och misstänkt många telefoner? Företagsbedrägerier kombineras nämligen i allt högre grad med kreditbedrägerier på privatpersoner. 

Våga lyfta frågan inom organisationen, identifiera hur ni arbetar mot bedrägerier och hur ni kan säkerställa att ni blir bättre framöver. Tänker ni utanför ramarna och gräver eller går ni bara i invanda mönster?

Behöver ni ny inspiration och uppdatera kunskaper inom bedrägeriprevention träffar ni Anders på Credmas utbildning Kreditbedömning och kredituppföljning