Det fungerar som en kvalitetsstämpel då samtliga kollegor genomgår utbildningen

2019-04-04 Milica Milic

 

  

Kursen Diplomerad Credit Controller från CREDMA – The School of Credit Management – är Sveriges mest eftertraktade kreditexamen. Dess övergripande mål är att deltagarna i sina roller ska skapa förutsättningar för större, lönsammare och säkrare affärer.

En sådan deltagare är Petra Nordqvist, Credit Controller på Euro Finans. Petra tog nyligen examen som Diplomerad Credit Controller. Vi tog chansen att prata med henne om dagliga kreditbeslut, värdet av ett branschnätverk och slutledningsförmåga.

Petra, hur skulle du beskriva kursen Diplomerad Credit Controller från CREDMA?

– Intressant, rolig och engagerande. Kursen har gett mig större respekt och medvetenhet i de dagliga kreditbesluten. Den har även hjälpt mig i balansen mellan att undvika stora och kanske onödiga kreditförluster, inte minst på grund av bedrägerier, men samtidigt utöva en affärsskapande kreditgivning.

Vad skulle du säga till någon som nu funderade på att gå kursen?

– Tveka inte! Förutom att kursen hjälper dig att fatta snabbare och säkrare beslut så är det ett ovärderligt roligt och enkelt sätt att tillgodogöra sig kunskap.

Vad specifikt skulle du utnämna till kursens guldkorn?

– Jag tycker att övnings- och diskussionstillfällena har varit väldigt givande eftersom man får ta del av branschkollegors erfarenheter och synsätt. Att få lyssna till kursledarnas praktiska yrkeserfarenheter har också varit berikande; det adderar ett djup till teorin.

Hur har det du lärt dig under kursen påverkat dig på jobbet?

– Det har gjort mig säkrare både i min kredit- och riskbedömning. Helhetsbilden med inkasso samt konkurs- och obeståndshantering har också stärkts. Jag har fått djupare förståelse för konsekvenserna mitt dagliga arbete kan få längre fram i en eventuell indrivningsprocess och kan i tidigt skede göra mitt yttersta för att säkerställa betalningar.

Vad betyder det för företaget i stort?

– Det fungerar som en kvalitetsstämpel då samtliga kollegor genomgår utbildningen och bidrar till ett mer effektivt yrkesutövande för oss. Vi har en gemensam grund och förståelse att luta oss tillbaka mot.

Vilket av dina karaktärsdrag är du mest stolt över?

– Slutledningsförmågan i det dagliga arbetet. Vi har inte mycket tid till förfogande för varje enskild kreditbedömning och då är det ytterst viktigt att snabbt kunna bilda sig en uppfattning om motparten och dess betalningsförmåga. 

Daniel Kjellsson

 

Mer om Euro Finans

Euro Finans har anlitats av tusentals företag som önskar en enklare administration, har säsongsvariationer, expanderar eller vill förstärka sin likviditet. Varje år finansierar Euro Finans omkring 150 000 fakturor, såväl svenska som utländska, till ett värde av över 5 miljarder. Euro Finans har sitt säte i Lund samt säljkontor i Stockholm och Norrland.