“Diploma in Credit and Collections” är igång

2021-05-05 Milica Milic

Premiäromgången av den första svenska högre utbildningen för kreditchefer, som resulterar i ett Diploma in Credit and Collections, är i full gång. Utbildningen ger ett internationellt gångbart diplom samtidigt som den är anpassad till den svenska kreditmarknaden. 

Deltagarna får samma kunskap som den engelska förlagan, samtidigt som den svenska versionen ger utrymme för mer diskussion och reflektion kring den nya kunskapen och hur den kan appliceras på deltagarnas arbetssituation och utmaningar. 

– Deltagarna har varit otroligt inspirerade, alla är med och delger sina erfarenheter. Utbildningen blir då inte bara ett kvitto på deras kunskaper utan bygger också upp ett nätverk. Kontaktytan är guld värd, säger Katrin Björksten på Svenska Kreditföreningen som är initiativtagaren bakom utbildningen. 

     

Stärkta deltagare – största fördelen 

Katrin fortsätter med att berätta att utbildningen stärker deltagarna i sitt yrke och inför eventuella framtida yrkesroller, nationellt såväl som internationellt. Eftersom det är en internationellt erkänd utbildning kan deltagare med diplom i handen känna sig säkra i utformningen av organisationens kreditverksamhet.

– I början diskuterades kreditpolicys, och konkreta utmaningar deltagarna stod inför. Det blev ett väldigt bra och utvecklande samtal, berättar Katrin Björksten. 

Branschen positiv

Utbildningen har fått mycket uppmärksamhet inom branschen. Många är positiva till den och ser stora fördelar med att svenska kreditchefer får ett internationellt erkänt diplom som samtidigt stärker dem på den svenska marknaden. Förhoppningen är att Svenska Kreditföreningen i höst ska kunna hålla i sin årliga konferens och då dela ut diplomen fysiskt till deltagare som avlagt tentamen och fått godkänt på den första delkursen "Credit Management".

I höst drar också omgång två igång av utbildningen och anmälan är redan igång. Credma och Katrin Björksten ser med spänning fram emot kommande kursstarter:

  • Accounting Principles (september 2021)
  • Credit Mangement (november 2021)
  • Business Environment (våren 2022)
  • Credit Risk Management (hösten 2022)

Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse inför nästa kursstart.