Diplomerad Kreditchef: Iben De Jong, Yara AB Sweden

2021-11-09 Milica Milic

Diplomerad Kreditchef är Credmas och Svenska Kreditföreningens gemensamma diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers. Syftet med denna högre utbildning är att ge deltagarna redskap och modeller för att hantera komplexa kreditsituationer och att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete.

Parallellt med detta innebär kursen att du kliver ut på en större arena och får ett brett nätverk av skickliga kursledare och kursdeltagare från olika företag och branscher. I en ny artikelserie ska vi möta kollegor från detta nätverk, som nyligen examinerats från diplomutbildningens delkurser. Idag: Iben De Jong, Regional Credit Manager på Yara AB Sweden.

Iben, varför valde du att gå den här kursen?

– Jag har jobbat många år inom Credit Management och ville få ett diplom på min kompetens. Samtidigt såg jag ett stort värde i att utöka mitt professionella nätverk inom branschen.

Vilka element av kursen har varit mest givande?

– Nivån på kursen har varit hög. Tittar man på mina arbetsområden så erbjöd upplägget också nya perspektiv på de element jag redan kände till. Blandningen av svenska och engelska kursledare innebar också en bra och intressant mix.

Varför skulle du rekommendera andra kollegor att gå kursen?

– Otroligt bra kursledare och hög nivå på kursmaterialet innebär nya insikter, ny kunskap och nya perspektiv på saker man redan känner till. Addera sedan att få tillgång till ett nytt stort professionellt nätverk – och du kan vara helt säker på att du blir utmanad! 

Vilka aspekter av den här rollen tror du kommer att förändras mest kommande 5 år?

– Jag tror att rollen kommer att utvecklas mot att bli mer av en “Business Partner”-roll med utökat fokus på Risk Management och Business/Management Support. Snarare än den mer operationella rollen vi ofta ser idag.

Här kan du läsa mer om utbildningen Diplomerad kreditchef