Diplomerad Kreditchef: Tobias Vonk, Tibnor

2021-10-27 Milica Milic

Diplomerad Kreditchef är Credmas och Svenska Kreditföreningens gemensamma diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers. Syftet med denna högre utbildning är att ge deltagarna redskap och modeller för att hantera komplexa kreditsituationer och att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete.

Parallellt med detta innebär kursen att du kliver ut på en större arena och får ett brett nätverk av skickliga kursledare och kursdeltagare från olika företag och branscher. I en ny artikelserie ska vi möta kollegor från detta nätverk, som nyligen examinerats från diplomutbildningens delkurser. Idag: Tobias Vonk, Credit Manager på Tibnor

Tobias, varför valde du att gå den här kursen?

– Jag håller alltid lite utkik efter bra utbildningar men har saknat en ”komplett” kreditchefsutbildning. När jag snubblade över Credmas diplomutbildning så kändes det som ett naturligt steg att anmäla sig. Jag en certifiering som inkassohandläggare sedan tidigare och kände att detta dels blir ett bra komplement, och dels ett steg uppåt. Jag är av uppfattningen att yrket kreditgivning behöver och förtjänar ett statuslyft och för mig som deltagare är ett diplom som detta ett steg i rätt riktning.

Vilka element av kursen har varit mest givande?

– Jag ser en stor fördel med att kursen sker digitalt och är planerad med kortare sittningar. Det är ett frigörande upplägg som gör det möjligt att ta sig igenom kursen utan att bli helt frånvarande från övriga åtaganden. Samtidigt kan man disponera tiden mellan kurstillfällena helt enligt egen kalender. När man arbetat med kredit under en längre tid är det lätt an en del arbete blir slentrian. Kursen hjälper till med att ta ett steg tillbaka till grunden och till de grundläggande frågeställningarna. Det behövs när man sedan ska bygga framåt.

Varför skulle du rekommendera andra kollegor att gå kursen?

– Den ger ett otroligt bra professionellt nätverk och kursledarna var kompetenta. På ett individuellt plan skapar en certifiering auktoritet och man bygger både kunskap, kompetens  och cv.

Vilka aspekter av den här rollen tror du kommer att förändras mest kommande 5 år?

– Jag tror att arbetet inom kredit kommer att bli bredare. Vi som professionella kommer dels att bli mer affärsinriktade, och dels mer avancerade kring frågor som sanktionskontroll och AML. Jag gissar också, lite beroende på bransch, att bedrägerier kommer att öka och där är kredit den första skyddsbarriären.

Här kan du läsa mer om utbildningen Diplomerad kreditchef