Myndighetssamarbete mot unga målvakter

2019-05-28 Milica Milic

Under det senaste året har Polismyndigheten vid flertal tillfällen rapporterat om att allt flera unga agerar penning- och styrelsemålvakter. Nu går Polismyndigheten ihop med Skatteverket, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden för att gemensamt öka kunskapen bland unga vuxna och vända trenden.

Målvakter

En penningmålvakt är vanligtvis en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto och hjälper till att flytta, ta ut eller föra över pengar som kommer från brottslig verksamhet. En styrelsemålvakt är en person som sätts in som styrelseledamot eller verkställande direktör utan att ha någon avsikt att ta del i den verksamhet som bolaget bedriver. 

– Vi kan se att kriminella nätverk allt oftare använder ungdomar eller unga vuxna som penningmålvakter och styrelsemålvakter. Många gånger används också närstående till kriminella som styrelsemålvakter. Det finns en okunnighet kring den här typen av brott. Många är helt ovetande om att de begår en brottslig handling som kan leda till både böter och fängelse, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid nationella operativa avdelningen, Noa i artikeln "Myndigheter går samman i arbetet mot unga penning- och styrelsemålvakter" 

Malvakt

 

Att vara målvakt kan få allvarliga konsekvenser

– Det är problematiskt att många unga möjliggör brottsupplägg, exempelvis genom att registrera sig som vd i ett företag medan kriminella tömmer det på tillgångar. Om de brottspengar som flyttas kommer från bedrägerier kan målvakten dessutom bli återbetalningsskyldig och skuldsätta sig i tidig ålder, säger Linda Staaf.

Målvakter byts snabbt ut

Enligt Polisen är ett stort problem i arbetet mot pennings- och styrelsemålvakter att en målvakt som upptäcks och åtalas snabbt byts ut mot en nyrekryterad ersättare.

– Det är viktigt att vi får stopp på flöden av brottspengar som tvättas. De kan många gånger kopplas samman med grova vapen- och narkotikabrott, vilket gynnar tungt kriminella nätverk. Genom att gå ut gemensamt med flera myndigheter arbetar vi på flera fronter för att öka medvetenheten i samhället och förhoppningsvis kan det bidra till att färre rekryteras, säger Linda Staaf.

Varför har vi inte kommit längre – hur kan vi bygga ett samhälle som gör det svårare att "göra fel"?

Med en kriminalitet som eskalerar, ett samhälle som blir brottsoffer och säkerhet på nya nivåer måste fler ta krafttag. Vad händer 2019? Hur ser trenden ut i Sverige och hur ser den ut globalt? Hur påverkar säkerhetssystem själva kundupplevelsen? Hur kan vi jobba proaktivt mot de olika riskerna?

Financial Fraud Forum i september kan du ta del av ett dynamiskt panelsamtal som kommer belysa frågorna ur olika perspektiv. Paneldeltagare är bland andra:

Anders Björkenheim, antibedrägeriexpert från Accessus
Nicklas Lundh, chef för Finanspolisens underrättelseenhet
Gareth Williams, antibedrägeriexpert från FICO
Erik Wickman, vd för Inet

Välkommen till antibedrägerikonferensen Financial Fraud Forum 2019. Några av landets absoluta experter belyser problemen med bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet men ger också förslag på lösningar och inspirerar!

Relaterad utbildning:
Kreditbedömning och kredituppföljning med bedrägeriexperten Anders Björkenheim som en av föreläsarna