Ny utbildning för kreditchefer

2020-07-03 Milica Milic

Svenska Kreditföreningen och Credma lanserar tillsammans en avancerad diplomutbildning för kreditchefer och kreditspecialister, med en internationellt gångbar examen som mål. Utbildningen är en svensk version av den brittiska motsvarigheten, som hålls av världens största organisation för kreditprofessionen, CICM Chartered Institute for Credit Management.

 

- En utbildning på den här nivån har saknats i Sverige. Det är så kul att vi äntligen har fått till det här, jag har jobbat länge för det, säger Katrin Björksten på Svenska Kreditföreningen, initiativtagare till utbildningen.

Utbildningen är indelad i fyra delar: Credit Management, Accounting Principles, Business Environment och Credit Risk Management. Den leder fram till ”Diploma in Credit and Collections” och ger kreditchefer i Sverige möjligheten att på nära håll få djupare kunskap inom sitt område samtidigt som de får kunskaper anpassade till den allt mer internationella marknaden.

- Många i kreditprofessionen, framför allt kreditchefer, kommer in med en högre grundutbildning än tidigare, säger Milica Milic, verksamhetsansvarig på Credma. Samtidigt ökar kraven på att hantera komplexa kreditsituationer och att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete. Därför känns den här utbildningen helt rätt i tiden.

Credma har 30 års erfarenhet av att erbjuda kvalificerad utbildning inom kreditområdet.

- Tillsammans med våra samarbetspartners Svenska Kreditföreningen och brittiska CICM kommer vi nu att ge svenska kreditchefer en möjlighet att stärka sitt CV med ett diplom som har högt anseende internationellt och är erkänt av arbetsgivare inom bank, finans och näringslivliv sedan många år tillbaka, säger Milica Milic.

Start för utbildningen är planerad till november 2020.

- Den kommer att lyfta kreditchefers och kreditspecialisters perspektiv på yrket och branschen, konstaterar Katrin Björksten.

Har du frågor eller vill du att vi skickar kursprogrammet när det är klart? Mejla till milica.milic@credma.se eller håll utkik och anmäl ditt intresse här.