Nya föreskrifter om kreditriskhantering

2018-11-28 Milica Milic

FI har sedan finanskrisen 2008 haft som målsättning att se över de allmänna råden just för att de inte ska vara så allmänt hållna. Hänsyn har även tagits till internationella rekommendationer om att Sverige bör vidareutveckla regleringen av kreditriskhanteringen. 

Föreskrifterna innehåller regler om hur företag ska:

  • identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker;
  • göra kreditprövningar;
  • hantera krediter till en jävskrets.

Dessa regler gäller inte för konsumtionskrediterna men de gäller för bostadskrediterna.

Här kan du ta del av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag

Den 21 november höll FI Forum en informationsträff om just detta. Inspelning från genomgången finns här.

 

Relaterad utbildning

Kreditbedömning och kredituppföljning

Kreditsäkerhetshantering