Ökad risk för att bolag som fuskavvecklas används i kriminellt syfte

2019-10-28 Milica Milic

Antalet aktörer som erbjuder så kallad "snabbavveckling" och försäljning av "historikbolag" har ökat senaste året. Metoderna som används är flera men den vanligaste innefattar att "snabbavvecklaren" för en blygsam peng åtar sig att avveckla en kunds aktiebolag genom att fusionera in det i ett befintligt bolag.

Anders Björkenheim, expert på bedrägeriprevention och föreläsare på Credma och Företagsuniversitetet har följt denna utveckling och kan notera att dessa bolag inte avvecklas alla gånger utan säljs istället vidare för belopp motsvarande 50 000 -100 000 kr. I cirka 80 procent av fallen görs försäljningen till personer som har som avsikt att använda dessa aktiebolag i kriminellt syfte.

Samma aktörer som erbjuder snabbavveckling brukar även tillhandahålla helt tomma lagerbolag där aktiekapitalet aldrig har existerat eller lyfts ut ur bolaget sekunden efter att det grundats. Standardpriset för dessa tomma bolag är 10 000-15 000 kr och försäljningen sker öppet på bland annat Blocket. Anders uppmanar alla som stöter på denna typ av företag och erbjudande att stanna upp och fundera en stund vad är oddsen att de nya ägarna tänker bedriva seriös verksamhet i dessa bolag. Hans erfarenhet är att den är försvinnande liten.  

NYA METODER

På senare tid har det även dykt upp aktörer som polerat upp ytan och vid en första anblick ger ett seriöst intryck. De döljer inte att bolagen säljs vidare utan skriver det helt öppet på sina hemsidor.

Dock är det ungefär samma procentsiffror för de bolagen, ca 80 procent som används i kriminellt syfte. Dessa aktörer har dessvärre lyckas etablera samarbeten med seriösa revisionsfirmor som slussar bolag rakt i händerna på dem.

Anders poängterar att nu mer än någonsin är en ordentlig due diligence nödvändig innan samarbete inleds med nya leverantörer och kunder. Alla måste ställa sig frågan "Varifrån kommer bolaget?

OFTA TUNGT KRIMINELLA BAKOM

Företag som säljer aktiebolag vidare har en etablerad kundkrets bland Sveriges tyngsta kriminella och återkommande dyker dessa bolag upp i utredningar innefattande förfalskade årsredovisningar, kreditbedrägerier, penningtvätt och skattebrott.

Även personerna bakom snabbavvecklarna förekommer i otaliga brottsmål, bluffakturor och kreditbedrägerier. Ett aktivt näringsförbud är inte heller något reellt hinder för att syssla med handel av denna typ av bolag. 

NYA UTMANINGAR FÖR KREDITGIVARE

Som kreditgivare gäller det att man måste ha en helt annan typ av omvärldsbevakning nu än tidigare. Kreditgivare måste kunna kartlägga vilka lagerbolagsaktörer som säljer bolag utan aktiekapital. Vilka snabbavvecklare som återkommande har "otur" med sitt kundklientel är helt nödvändiga för att inte råka ut för omfattande bedrägerier. 

För alla som vill ta ett första steg i att identifiera aktörer man inte bör göra affärer med rekommenderar Anders att gå in på Blocket och söka på "aktiebolag" i kategorin affärsöverlåtelser alternativt "toppenkredit" eller "kreditvärdighet 

Gå kurs i Kreditbedömning och kredituppföljning med Anders Björkenheim.