Riskerna inom byggbranschen ökar dramatiskt

2018-10-08 Milica Milic

Konkurserna inom byggbranschen ökade med 29 procent i september jämfört med samma månad 2017. Det är slående hur fort en beställare som förlorat sin finansiering går i konkurs. Detta skapar dominoeffekter inom branschen och få byggföretag är förskonade.

Även transportbranschen toppar konkursstatistiken i september med en ökning på 133 procent jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år har konkurserna inom transport ökat med 26 procent jämfört med samma period 2017. Denna bransch är en tidig konjunkturindikator. Är detta en signal att vi är på väg in i en sämre konjunktur?

Vill du tillhöra de som upptäcker betalningssvårigheterna i tid? Det här är utbildningar för dig!

 

När du inte får betalt 

Praktiskt inriktad utbildning som ger dig de viktiga verktygen när obestånd uppstår. 

  • Vem arbetar konkursförvaltaren för?
  • Så kan du få VD, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvarig för bolagets förpliktelser
  • Hur och när bör du agera vid konkurs?

Läs mer om Konkurs och obeståndshantering och Konsten att få betalt

 

Upptäck brister i redovisningen

Tuffa ekonomiska tider innebär alltför ofta att redovisningen förskönas.

  • Så tar du snabbt pulsen på kunden/motparten
  • Konsten att läsa mellan raderna – tips och råd
  • Var finns risken i balansräkningen?

Läs mer om Att läsa och förstå bokslut

 

Gör rätt från början

Ta kontroll över dina kunder och samarbetspartners! Vi går igenom varningssignaler och hur man tolkar informationen rätt.

  • Så hittar du rätt information
  • Så bedömer du "Svårbedömda" företag, t.ex. nya företag
  • Uppföljning - konsten att agera i rätt tid

Läs mer om Kreditbedömning och kredituppföljning

 

Hur ser konkursläget ut i din kommun eller bransch?

10 största konkurserna under september 2018