Vi bjuder på kunskap!

2019-06-24 Milica Milic

Att läsa och förstå räkenskaperna för en enskild firma är inte lätt. Det gäller bland annat att kunna skilja på det privata och själva näringsverksamheten. Vilka konsekvenser kan negativt eget kapital få? Hur beräknas den latenta skatteskulden? I denna artikel har vi sammanställt en lista med de mest förekommande frågorna och svaren. 

Gör också Credmas Juni Quiz inom ämnet.

 

1. Vilka skillnader finns i att bedöma enskild firma från till exempel aktiebolag?

Aktiebolag är ett eget skattesubjekt som inte får blandas samman med den fysiska personen medan en enskild näringsverksamhet (firma) är ett av den fysiska personens inkomstslag. En fysisk person har normalt inkomst av tjänst, kapital och får nu ett tredje, inkomst av näringsverksamhet. Inkomsten av näringsverksamhet beskattas med egenavgifter, vilket motsvarar aktiebolagets arbetsgivaravgifter. Därefter sambeskattas inkomstslaget tjänst och inkomst av näringsverksamhet med kommunal och statlig inkomstskatt. En stor skillnad är att enskilda näringsverksamheten kan ha negativt eget kapital. Det innebär att företagaren kan ha tagit ut mer pengar ur rörelsen än vad inkomsten av näringsverksamhet medger.

2. Vad ska man som kredithandläggare särskilt tänka på vid bedömning av enskild firma?
Att i huvudsak lägga analysen på resultaträkningen och den enskilda näringsidkarens förmåga att generera årsinkomst. Här kan det finnas andra inkomstslag (kapital och tjänst) att beakta för att få en samlad bild.

3. Vilka är fallgroparna?
En fallgrop är att den enskilde tar ut mer pengar för husbehov än vad resultaträkningen faktiskt genererar i överskott.

En annan fallgrop är nyttjandet av obeskattade reserver som periodiseringsfond och expansionsfond. Här skapas lätt en känsla av att det finns mer egna pengar i systemet än vad som faktiskt är läget. Här kan upplösningen av de obeskattade reserverna skapa obehagliga överraskningar med en hög marginalskatt till följd när de skall lösas upp.

En tredje fallgrop kan vara att redovisa momsen årsvis. De pengarna som finns på kontot kan då misstolkas och upplevas som överskott när de egentligen är en momsskuld.

4. Hur skiljer man på den privata ekonomin och den enskilda näringsverksamheten?
Det kan bara skiljas genom att ha separata konto och kreditkort samt ha ordning på den löpande redovisningen.

5. Vilken lön kan en enskild näringsidkare ta ut från verksamheten?
Om den enskilda företagaren önskar en bruttolön på 25 000 kronor i månaden så kräver det ett resultat i resultaträkningen på 420 000 kr på helåret (420 000 *1,0-0,2897)/12.

6. Vilka konsekvenser kan negativt kapital få?
Negativt eget kapital som orsakats av att uttaget är större än vad resultaträkningen förmår att generera är problematiskt. I slutändan kan det bli så att nytt kapital behövs sättas in för att lösa uppkomna skatter eller andra skulder till leverantörer eller bank.

7. Vad är latent skatteskuld?
Om det finns ett överskott kan företagaren i sin deklaration nyttja periodiseringsfond eller expansionsfond. Periodiseringsfonden innebär att man kan minska beskattningen med upp till 30 procent av årets resultat före egenavgifter. Det innebär att man skjuter skatten på dessa 30 procent framåt i upp till sex år. Ibland kan den latenta skatteskulden innebära att det inte går att avsluta näringverksamheten för en anställning för skatteskulden är för stor.

8. Har du några tips att skicka med som underlättar bedömningen av enskild firma?

  • Ha en ordnad bokföring men månatlig kunskap om hur verksamheten utvecklar sig
  • Var försiktig med utgifterna och håll isär privata utgifterna ifrån de i näringen.
  • När verksamheten lyckats skapa en stabil grund med intjäningsförmåga växla om till ett aktiebolag

Relaterad utbildning:
Bokslutsanalys enskild firma