Butiksdöden sprider sig över hela Sverige – alltfler anställda berörs

2020-01-20 Milica Milic

Samtidigt som färsk statistik från Creditsafe visar att endast 1 procent av företag går i konkurs är det anmärkningsvärt att var fjärde konkurs under 2019 var ett detaljhandelsbolag. 

Sova AB, Teknikmagasinet, JC, Music Retail, Dialect, Best of Brands, Cykelkraft, R.O.O.M och Thernlunds – det är några av de sammanlagt 268 handelsrelaterade konkurser det senaste året. 

Teknikmagasinet begärs i konkurs

Teknikmagasinet, med 130 butiker, har begärts i konkurs. Advokat Bo Söder tillika föreläsare på utbildningen ”Konkurs och obestånd” på Credma har utsetts till konkursförvaltare.

I juni förra året gick bolaget in i en rekonstruktion och skulle genom att stänga olönsamma butiker och i stället satsa på mobilreparationer vända utvecklingen.

- Butikshandeln har dock drabbats av en fortsatt sjunkande omsättning och stigande hyror - samtidigt som en försvagad svensk krona har fördyrat varuinköpen från utlandet, så trots utomordentliga insatser från en ny bolagsledning så har det inte varit möjligt att nå lönsamhet, skriver Teknikmagasinet i ett pressmeddelande.

Accent är i rekonstruktion

Venue Retail Group AB, som driver Accent och genom dotterbolag äger Rizzo, Morris och avdelningar på varuhuset NK, har ansökt om rekonstruktion då pengarna tagit slut.

Totalt har koncernen 115 butiker i Sverige och Norge. Under det senaste året har bolaget stängt butiker och satsat på e-handel. Tyvärr har de satsningarna inte kompenserat för tappad försäljning från nedlagda butiker.

Koncernen har i dag 420 medarbetare, men planerar att minska antalet arbetade timmar i butik och dra ner på personalkostnaderna på huvudkontoret. 

Antalsmässigt drabbades flest anställda i Stockholmsregionen

Företag över hela landet finns representerade i konkursstatistiken. 20 procent av konkurserna skedde i Stockholm men omfattade mer än hälften av antalet berörda anställda, nästan 1 400 personer. Göteborg och Malmö drabbades vardera av ungefär 14 procent av konkurserna.

– Nytt för 2019 är att fler anställda berörs av konkurserna och att fler större bolag gått i konkurs. Det är anmärkningsvärt eftersom konjunkturen varit fortsatt god, men konkurrensen hårdnar, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel i en intervju med branschtidningen Market. 

 

Läs också:

Vad händer näst? Kreditexperten Håkan Dom om spridningsrisken till andra branscher.

Detaljhandelns utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv