Vad händer näst?

2020-01-20 Milica Milic

Håkan Dorm, är expert inom bank, med inriktning på finansiering, rekonstruktioner och obestånd. Tillsammans med advokat Bo Söder kommer han att leda Credmas utbildning Konkurs och obestånd. Vi passade på och pratade med honom om hans syn på utvecklingen inom detaljhandeln och om risken för spridning till andra branscher.

- Ändrade köpbeteenden hos konsumenterna är en ökande utmaning för många aktörer inom handel. Men även klimatförändringar kan påverka vissa segment som sport och fritid. Glöm inte heller hur fastighetsägare med stor exponering av hyresgäster inom handel kan drabbas om flera hyresgäster lägger ner. Många gånger kan det vara så att kreditgivaren även har fastighetsägaren som kund.  

- Som kreditgivare behöver man ligga nära sina kunder med tät uppföljning av likviditet och försäljning. Vet kredittagaren om var intjäningen finns och hur kapitalbindningen ser ut? 

Vill du lära dig mer om hur du handskas med problemkrediter eller hur du arbetar förbyggande för att undvika kreditförluster? Boka gärna din plats på något av de kommande kurstillfällen.

Läs också:

Butiksdöden sprider sig över hela Sverige - alltfler anställda berörs

Detaljhandelns utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv