Detaljhandelns utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv

2020-01-20 Milica Milic

Markus Håkansson är affärsrådgivare och konsultchef för Grant Thorntons svenska hållbarhetsteam. Markus håller kursen Hållbarhet i kreditgivningen på Credma. Vi passade på att ställa några frågor om hans syn på utvecklingen inom detaljhandeln samt tips och råd till dig som har handelsbolag som kund i kreditportföljen.

Vad är din syn på den senaste tidens utveckling inom detaljbranschen?

Detaljhandeln har utmanats av nya aktörer som är helt nätbaserade och som har ett mycket större upptagningsområde. De som kommer in som konkurrenter på den svenska marknaden har många gånger hela Europa eller världen som marknad. Kundunderlaget är alltså detsamma men konkurrensen är större i ett led där marginalerna redan är små.

Vad skulle du säga till alla dem som erbjuder krediter till handelsföretag?

Hållbara företag har en given förutsättning att tjäna mer pengar helt enkelt då de är bättre på att anpassa sig. Hållbarhetsarbete i ett företag är egentligen inte något annat än en anpassning till nuläget och en beredskap inför framtiden utifrån det analysunderlag som finns.

Hur tycker du att man ska agera om man redan har handelsföretag som befintliga kunder i kreditportföljen?

Gör en bedömning av hur bra företaget är på att kommunicera med sina intressenter. En väl utförd intressentdialog är det första steget till att nå en bra anpassning inför framtiden. Detta höjer bolagets överlevnadsförmåga på lång sikt. Jag säger alltid till de kunder som jag coachar ”Vi konsumerar lika mycket som tidigare och det kommer vi att fortsätta att göra. Vi kommer alltid att ha kläder på oss, vi kommer alltid att använda prylar och vi kommer alltid att äta mat. Ert företags överlevnad avgörs av att det är ni som får sälja den där jackan, cykeln eller brödlimpan till kunden. Om inte ni levererar den så gör någon annan det. Frågan är bara hur blir det ni som får göra det?”.

Läs också:

Vad händer näst? Kreditexperten Håkan Dom om spridningsrisken till andra branscher.

Butiksdöden sprider sig över hela Sverige - alltfler anställda berörs