Rekordökning för småföretagens export

2019-06-25 Milica Milic

Ofta associerar vi svensk export med våra storföretag. En färsk rapport från EKN och SCB visar dock att våra små och medelstora företag utgör en allt större andel av den svenska exporten av varor och tjänster.

Små och medelstora företag har ökat sin export med över 48 procent under de senaste fem åren. Även mikroföretagen, med max tio anställda, har ökat sin export – med hela 74 procent. Dessa siffror kan jämföras med knappa 23 procent som är den ökning av export som storföretagen mäktat med under motsvarande period.

 

– De här kaxiga företagen har fått skjuts av en stark svensk ekonomi och en svag krona som skapat möjligheter de inte varit sena att utnyttja, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef på Exportkreditnämnden (EKN) i ett pressmeddelande.

En annan förklaring till denna utveckling är att mikroföretagen är ofta så nischade att den nationella marknaden inte räcker till. De måste vända sig till den internationella marknaden och har det således i sitt DNA. I dag påverkar den globala konkurrensen alla och företag väljer i större utsträckning att snarare vara proaktiva och möta konkurrensen med export, istället för att bli utmanade på hemmaplan.

– De mindre företagen kan få exakt samma exporthjälp som storföretagen, säger Carl-Johan Karlsson. När staten, genom EKN, lyfter bort risken är det lättare att få låna på banken. Kreditgarantier till en moderat kostnad är också en stor konkurrensfördel globalt för våra svenska företag.

Läs mer om EKNs stöd till mikro-, små och medelstora företag.

Relaterade utbildningar: 
Hållbarhet i kreditgivningen
Kreditbedömning och kredituppföljning
Kreditgivning till koncerner